BRAND: TOYOTA
MODEL: RAV4
YEAR: 2008
TRANSMISSION: AUTOMATIC